nanotech lihat situs sponsor

Selasa, 16 Agustus 2022  
 
  LIPI
depan
database
database
artikel
kegiatan
situs
info
publikasi
e-data
buku
kontak
  Artikel-artikel populer :
» daftar artikel

Penguasaan Nanoteknologi ...... [1]
posted by Naim @ 10:02 AM

Penguasaan Nanoteknologi ...... [1] PROSES pengilangan pertama dipanggil manu factus bermula sejak Zaman Pertengahan di Eropah lewat tahun 1500-an. Ia merujuk kepada pembuatan produk daripada bahan mentah menggunakan tangan atau mesin yang dilakukan secara sistematik. Setiap tugas dipecahkan kepada bahagian-bahagian kecil yang mengandungi pekerja-pekerja mahir yang khusus. Penciptaan enjin wap pada kurun ke-18 telah memacu era pemesinan dan seterusnya mengalami evolusi secara berperingkat sehingga jentera-jentera yang besar dapat dikecilkan. Kini era pengilangan terus berkembang dalam skala pembuatan yang lebih kecil iaitu nano. Nanoteknologi yang menarik perhatian masyarakat dunia hari ini melibatkan penciptaan produk baru dengan memanipulasi skala atom atau submolekul. Menurut laporan Inisiatif Nanoteknologi Nasional Amerika Syarikat, terdapat lebih 20 ribu penyelidik di seluruh dunia terlibat dalam penyelidikan dan pembangunan (R&D) nanoteknologi. Bahan mentah yang digunakan bukan lagi jirim yang besar sebaliknya partikel berukuran 1 hingga 100 nanometer. Nanoteknologi bukan suatu yang baru. Orang-orang Eropah menggunakan karbon hitam, bahan bersaiz nano sejak kurun ke-10. Begitu juga orang Rom menggunakan pigmen warna emas dan perak untuk mewarnakan gelas. Secara semulajadi bintik-bintik kecil di atas permukaan bunga teratai merupakan sistem nanoteknologi dalam alam tumbuhan. Bintik kecil ini bertindak sebagai bahan pembersihan kendiri (self-cleaning[2]) untuk menghalang air atau kotoran melakat di atas permukaan daun. Sesuai dengan perkembangan teknologi, nanoteknologi dikembangbiakkan dalam pelbagai bidang kehidupan untuk meringkas dan menambah nilai sesuatu sistem, bahan atau produk. Kepentingan dan impak nanoteknologi pada masa hadapan turut dinilai dari aspek ekonomi. Negara-negara maju dan membangun seluruh dunia telah merangka plan pembangunan nanoteknologi masing-masing. Menurut laporan penganalisis ekonomi Roco dan Bainbridge, nanoteknologi berpotensi menjana tujuh juta peluang pekerjaan di pasaran dunia pada tahun 2015. Mereka juga membuat unjuran, USD1 trilion produk semasa akan terjejas akibat perkembangan nanoteknologi yang mapan. Hal ini bermakna pasaran kerja dalam bidang nanoteknologi dunia akan berkembang seiring dengan pertambahan pelabur baru dalam bidang pembuatan produk berskala nanometer. Perkembangan nanoteknologi dunia. Rantau Asia Pasifik (AP) sedang mengorak langkah untuk menjadi sebuah rantau nanoteknologi yang paling berdaya maju dan dinamik di dunia. Jumlah perbelanjaan awam di rantau AP berjumlah lebih kurang USD1.4 bilion (RM5.32 bilion) bagi tahun 2003 (70aripadanya adalah dari Jepun) dan pelaburan persendirian pula semakin bertambah. Jepun, sebuah negara berteknologi maju, telah melabur dalam bidang sains dan nanoteknologi sejak pertengahan tahun 1980 dengan pelbagai program kebangsaan. Pembiayaan kerajaan-nya terhadap nanoteknologi mengikut per kapita adalah yang tertinggi di rantau AP dan dunia. Menurut data kerajaan negara Jepun, bajet R&D bagi Nanotechnology and Materials Program untuk tahun 2003 adalah lebih kurang USD900 juta (RM3.42 bilion). Negara seperti Republik Rakyat China, Korea Selatan dan Taiwan telah meningkatkan perbelanjaan untuk nanoteknologi secara drastik sejak tahun 2001. China merancang untuk membelanjakan RMB2 hingga 2.5 bilion [USD250–300 juta (RM0.95–1.14 bilion)] dalam pelan lima tahun (2001–2005). Korea Selatan pula memperuntukkan 2.391 trilion won [USD2 bilion (RM7.6 bilion)] untuk jangka masa sepuluh tahun (2001–2010). Pertambahan dalam perbelanjaan kerajaan Korea Selatan untuk nanoteknologi bagi tahun 2002 berbanding tahun 2000 adalah lebih kurang 400Inisiatif Nasional Taiwan untuk Sains dan Nanoteknologi merupakan pelan enam tahun dengan jumlah perbelanjaan sebanyak USD620 juta (RM2.34 bilion) bagi tahun 2003 hingga 2008. Negara-negara lain di rantau AP seperti Australia, Hong Kong, India, New Zealand, Singapura, Malaysia dan Thailand telah melancarkan program/inisiatif nanoteknologi masing-masing. Malaysia, yang tidak mahu ketinggalan dalam era nanoteknologi ini telah memperuntukkan sekitar USD38 juta (RM144.4 juta) bagi jangka masa lima tahun dalam Rancangan Malaysia Ke-8 (2001–2005). Bagi negara yang mempunyai populasi 20 juta orang, amaun ini adalah sedikit berbanding amaun yang diperuntukkan oleh Taiwan, iaitu USD620 juta (RM2.36 bilion) walaupun populasinya hanya 21.5 juta orang. Perkembangan Nanoteknologi Malaysia Selepas Inisiatif Nanoteknologi Nasional Malaysia (INN) dilancar secara rasmi oleh Timbalan Perdana Menteri dalam Asia Nano Forum (ANF) 2005 di Universiti Teknologi Malaysia (UTM), secara rasminya negara ini mengorak langkah serius dalam pembangunan nanoteknologi. Koordinator INN yang pertama ialah Prof. Dato’ Halimaton Hamdan yang juga Pengarah Institut Ibnu Sina UTM. Penubuhan INN disertakan dalam Rancangan Malaysia Ke-9 juga menjadi bukti komitmen Kerajaan Malaysia terhadap teknologi ulung ini. Sebelum INN dilancarkan, Malaysia sudah mempunyai beberapa pusat penyelidikan nanoteknologi seperti Institut Ibnu Sina (UTM), Institut Nanoelektronik dan MEMS (UKM), Pusat Penyelidikan Nanokomposit dan Nanoteknologi (UPM) dan Penyelidikan Bahan Nano dan Nanokomposit (USM). Namun begitu, selepas pelancaran INN secara rasmi pada 4 Julai 2005, beberapa agensi lain turut disenaraikan sebagai penggerak nanoteknologi Malaysia seperti SIRIM, Universiti Teknologi Petronas (UTP), Universiti Malaya (UM), Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB). Kerangka pengembangan nanoteknologi Malaysia dalam INN lebih tertumpu kepada empat bidang atau disiplin ilmu: a) Fizik – bidang nanoelektronik beredar ke arah saiz yang lebih kecil dan berada dalam lebar garis 100 nanometer. b) Kimia – pengetahuan yang lebih mendalam terhadap sistem yang lebih kompleks telah menghasilkan mangkin, membran, penderia (sensor) dan penyalut baru yang bersandar kepada pemahaman dan kebolehan mencipta struktur pada tahap atom dan molekul. c) Biologi – sistem kehidupan yang mempunyai sub-unit dalam skala mikron dan nanometer yang boleh digabungkan dengan bahan nanostruktur untuk mencipta sensor dan peranti. d) Matematik – Kaedah simulasi komputer dengan algorithma baru untuk mengira sifat bahan dalam skala nanometer dan pasca pemproses yang berkuasa tinggi merupakan cara terbaru. Kaedah ini boleh diaplikasi bagi memaparkan grafik yang berkait dengan reka bentuk sistem nano. Impak nanoteknologi kepada Malaysia Perkembangan nanoteknologi sedunia mempengaruhi penguasaan teknologi semasa lebih-lebih lagi dalam era globalisasi. Evolusi teknologi mengikut teori Hukum Moore menyatakan pengembangan teknologi berlaku dalam keadaan yang sangat pantas. Justeru penglibatan Malaysia dalam era nanoteknologi akan memastikan negara mampu bersaing dengan dunia luar untuk menjana produk nanoteknologi tersendiri. Hal ini bermakna, dengan pertumbuhan sektor pembuatan yang baru akan mewujudkan peluang pekerjaan baru. Malaysia tidak harus ketinggalan. Nota kaki: [1] Mohamad Hanafi Isa, Penguasaan Nanoteknologi Mampu Tingkatkan Kemampuan Bersaing Negara, Dewan Ekonomi, Jun 2006, ms. 44-45 [2] Proses ini dikenal sebagai Lotus Effect

» kirim ke teman
» versi cetak
revisi terakhir : 28 Juni 2006

 

  Dikelola oleh TGJ LIPI Hak Cipta © 2000-2022 LIPI